Experten om fertilitet: "Vi måste våga prata om ålder"

Experten om fertilitet: "Vi måste våga prata om ålder"

Margareta Kitlinski är sektionschef och överläkare på Reproduktionsmedicinskt Centrum i Malmö. Hon vill att kunskapen om fertilitet ska öka och synliggöra hur kvinnors ålder påverkar chansen att bli gravid.

Nästa video