Fruktträd

Fruktträd bidrar på många sätt i alla trädgårdar – för både människor och djur. Här får du hjälp och stöttning i att bland annat beskära och plantera fruktträd. Vi guidar dig i allt som gäller fruktträd, stora som små.

John Taylor: Rädda de gamla fina äppelsorterna

Ska vi ta in vår fikonplanta till vintern?

Varför beskär man vissa fruktträd på sommaren?

Beskär nu och få en fin krona på ditt fruktträd