Vänner

De har funnit varandra i ensamheten: ”Vi sitter i samma båt”