Ödem

Fettsugning kan bota lipödem

Vad är lipödem och hur behandlas sjukdomen?

Irene har lipödem: Jag sög bort 18 kilo fett

Bästa tipset för lymfsystemet – rör på dig!

Karin fick lymfödem efter bröstcancern

Kraftiga armar eller vader kan tyda på ödem

Ny behandling mot lymfödem: Ingers ben blev 7 kilo lättare

Övervikten var sjukdomen lipödem

Elisabeth hade lipödem: Jag var inte tjock utan sjuk

Lipödem drabbar främst kvinnor