Kjell bergqvist

Kjell Bergkvist: Det krävs inte mycket för att bli hemlös

Kjell Bergqvist arrangerar gala för äldre hemlösa

Springfloden med Kjell Bergqvist och Helena Bergström