KBT-terapeuten Danielle Wildrix: 6 tips för par som fastnat i grälträsket

KBT-terapeuten Danielle Wildrix: 6 tips för par som fastnat i grälträsket

KBT-terapeuten Danielle Wildrix ger oss sex tips för att undvika grälträsket

Nästa video