#gynupproret

#gynupproret

Allas.se granskning visar att var fjärde kvinna som söker gynekologisk vård aldrig får en tid. Många kvinnor vittnar också om brister i gynvården. De senaste tio åren har även klagomålen till Sveriges patientnämnder fördubblats när det kommer till kvinnosjukvården.

Nästa video