Så gör du en vacker julbock

Så gör du en vacker julbock

Fånga julkänslan med en vacker bock som kan pryda din veranda. Denna julbock är enkel att göra och blir riktigt snygg!

00:00

Det är dags för boys and girls.

00:03

Men huråtvis om ni räddade enspinna

00:06

och vi kan ske eller hant pengar.

00:11

Bortsett från denna havsround

00:14

får vi få ut fler hårlbirnhämmare.

00:18

Så sluta använda min träning och

00:21

lättjus vail deras hämt.

00:22

De ska också ha samma senkungen p.g.a.

00:24

studideringslig växthav.

00:27

Men härDownsliderreaktionen

00:59

och att träningsljudet

01:01

kommer att landa på höger.

01:03

I denna avslutning

01:04

kommer ni till att få ut fler hårlbirnhämmare.

01:06

Så sluta använda min träning och

01:08

lättjus vail deras hämt.

01:10

Men huråtvis om ni räddade enspinna

01:13

och vi kan ske eller hant pengar.

01:15

Så sluta använda min träning och

01:17

lättjus vail deras hämt.

01:18

Men huråtvis om ni räddade enspinna

01:20

och vilket inte händer så lätt

01:22

så sluta använda min träning och

01:24

lättjus vail deras hämt.

01:26

Så sluta använda min träning och

01:28

lättjus vail deras hämt.

01:58

Så sluta använda min träning och

02:00

lättjus vail deras hämt.

02:28

Så sluta använda min träning och

02:30

lättjus vail deras hämt.

02:58

Undertexter från Amara.org-gemenskapen

Nästa video