Socialstyrelsen: Här är alla nya riskgrupper för covid-19

Socialstyrelsen har gjort en utredning där de identifierat de största riskgrupperna vid covid-19.

Socialstyrelsen överlämnade under fredagen en utredning till regeringen där man identifierat de riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19.

Tidigare har Folkhälsomyndigheten främst pratat om två riskgrupper: äldre och personer med underliggande sjukdom och nedsatt immunförsvar.

Broderns känslosamma farväl till Rikard, 28

Socialstyrelsens nya riskgrupper för covid-19

Men nu har alltså Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen gått igenom den forskning som finns och utifrån det satt ihop riskgrupperna nedan. Det handlar då om en ökad risk att drabbas av covid-19 eller att få ett svårare förlopp av sjukdomen.

Ålder, från 70 och uppåt

Evidens finns för att högre ålder medför ökad risk för insjuknande i covid-19 och för mer allvarligt sjukdomsförlopp och död. I tillgänglig statistik är 70 år den åldersgräns som ofta anges för tydlig riskökning, skriver man i utredningen.

Anders Tegnell: Helt okej att resa utomlands i sommar

Cancersjukdom

Med eller utan pågående behandling. Studier talar för ökad risk för insjuknande i covid-19 och för mer allvarligt sjukdomsförlopp och död för patienter med cancersjukdom.

Kroniska sjukdomar (flera stycken)

Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna:

  • hjärt-kärlsjukdom (kärl-kramp, hjärtsvikt, stroke)
  • hypertoni (högtblodtryck)
  • diabetes med komplikationer
  • kronisk njursjukdom och njursvikt
  • kronisk lungsjukdom (annan än astma)
  • kronisk leversjukdom.

Data talar hittills inte för att sjukdomarna var för sig innebär någon tydlig riskökning. Kombination med mer än en av diagnoserna rapporteras emellertid innebära att risken ökar för ett allvarligt sjukdomsförlopp och död, skriver Socialstyrelsen.

Fetma

Rapporterade data talar för att kraftig övervikt och fetma är en oberoende riskfaktor för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19. Den viktnivå som förekommer i rapporter är BMI 40 och däröver.

Neuromuskulär sjukdom

Neuromuskulära sjukdomar som Parkinson, MS och ALS med påverkad muskelfunktion kan nedsätta andningsfunktionen med svårighet att hantera slem i luftvägarna. Detta ökar risken för ett allvarligt förlopp av covid-19 med omfattande symtom från luftvägarna.

Flerfunktionsnedsättning

Coronakrisen: Här är Elinors dagbok inifrån vården

Personer med flerfunktionsnedsättning anses vara i riskgruppen.

Allvarliga hälsotillstånd

Annat allvarligt hälsotillstånd, exempelvis immunbristsjukdomar, sjukdomar eller resttillstånd efter sjukdomar som allvarligt påverkar viss organfunktion.

När det gäller kroniska sjukdomar har Socialstyrelsen alltså gjort en viss justering, när man menar att sjukdomarna var för sig inte ger en ökad risk. Däremot kan en av dem, i kombination med annan risk, såsom hög ålder eller annan kronisk sjukdom, ge en svårare variant av covid-19.

Här hittar du hela Socialstyrelsens utredning med riskgrupper vid covid-19.

Foto: Unsplash.com

Mer innehåll hos allas.se: